Skryté zárubne

Zárubne s nadsvetlíkom 

Zárubne s nadsvetlíkom, prísvetlíkom

Zárubne s nadsvetlíkom sú vhodné do priestorov, kde vzniká potreba predelenia chodby či miestností. Sú vhodné pre dvere dvojkrídlové aj jednokrídlové v rôznych materiálových prevedeniach. Nadsvetlík je možné uplatniť pre falcové aj bezfalcové dvere. Ak vzniká potreba umiestniť zárubne s nadsvetlíkom v priestoroch chodby, je nutné si objednať aj montážne hranoly z masívneho dreva, ktoré vlastne vytvoria svojou konštrukciou špaletu. Do nej sa potom nadsvetlík pripevní montážnou penou. Nadsvetlík je štandardne vyplnený sklom, ale podľa požiadaviek je možné vyrobiť aj svetlík plný, stráca ním však svoju funkciu presvetlenia priestoru.

Zárubne s prísvetklíkom, alebo s bočným svetlíkom sú taktiež ponúkané pre jednokrídlové ako aj dvojkrídlové dvere v rôznych materiáloch. Sú vhodné pre falcové aj bezfalcové dvere. V prípade jednokrídlových dverí sa umiestňuje svetlík bližšie ku kľučke, môže byť na pravej ako aj na ľavej strane, je vhodné vychádzať z otvárania dverí.

Existuje ešte kombinácia nadsvetlíku a prísvetlíku, vhodná na umiestnenie do širokých chodieb, kde chýbajú špalety. Tie sa vytvoria pevnými masívnymi hranolmi, do ktorých sa nadsvetlík aj prísvetlík pripevnia montážnou penou. V prípade, ak je celková šírka nadsvetlíku príliš veľká, existuje možnosť jeho predelenia vertikálnym stĺpikom. Závisí to aj od hmotnosti a veľkosti osadzovaného skla. Sú vhodné pre jednokrídlové aj dvojkrídlové dvere, falcové aj bezfalcové.