Skryté zárubne

Zábradlie 

Zábradlie tvorí nevyhnutnú súčasť každého schodiska, je ochrannou bariérou proti pádu do otvoreného priestoru. O zábradlí hovoríme ako nutnosti vyplývajúcej z bezpečnostných noriem. Zábradlie je alfou a omegou v domácnostiach s deťmi ale slúži aj starším ľuďom na pridržiavanie sa pri chodení po schodoch.

kombinované kované + drevo nerezovĂ© zábradlie
sklenené zábradlie

Ochranné zábadlie je tvorené trvalou konštrukciou, ktorá je fixne upevnená svojou nosnou časťou. Môžu to byť stĺpiky, prípadne plná stena. Súčasťou zábradlia je madlo, ktoré slúži na pridržiavanie sa rukou. Tvorí významnú dizajnovú časť schodiska, ktorou sa celkový efekt dotvára.

Výplne zábradlia môžu byť rôzne, typovo sa rozdeľujú na:

      plné
      s medzerami
      s otvormi

Normy určujú, aká môže byť maximálna šírka medzier. V domácnostiach s deťmi je to 80 mm, v ostatných priestoroch 120 mm. Čo sa výšky týka, zábradlie musí byť minimálne 1000 mm vysoké. Existuje výnimka, pri ktorej sa výška znižuje na 900 mm a to v prípade rodinných domov, kde hĺbka otvoru je nižšia ako 3000 mm.

Okrem bezpečnostného hľadiska, ktoré je prvoradé, je vhodné pouvažovať nad zábradlím aj z dizajnového hľadiska. Prispôsobiť ho danému schodisku. Zaujímavou kombináciou je napríklad pri drevenom schodisku nerezové zábradlie s dreveným madlom.