Skryté zárubne

Protipožiarne dvere 

Protipožiarne dvere

Protipožiarne dvere sú dvere so špeciálnymi vlastnosťami, ktoré zaručujú protipožiarnu odolnosť. Znamená to, že dvere odolajú požiaru a to určitým spôsobom a na určitý čas. Existujú viaceré typy protipožiarnych dverí s nasledovným ozhačením:

EI – dvere, ktoré bránia šíreniu tepla

EW – dvere, ktoré obmedzujú šírenie tepla

30/45/60/90 – to sú minúty, koľkými dvere odolajú požiaru

DP1 (D1) – dvere s konštrukciou, ktorá neobsahuje horľavý materiál, napríklad oceľové

DP3 (D3) – dvere s konšrukciou obsahujúcou horľavý materiál ako drevo

C – dvere so samozatváracím mechanizmom

S – dvere, ktoré sú dymotesné

Protipožiarne moderné dvere a ich montáž by mala byť zabezpečená vyškolenými osobami. Je potrebné precízne osadzovanie kovových zárubní aj dverí a potrebná pozornosť by sa mala venovať aj príprave stavebného otvoru.

Protipožiarne dvere sa vo väčšine prípadoch používajú ako interiérové dvere, ale existujú aj vonkajšie typy. Interiérové protipožiarne dvere môžu byť v prevedení plné hladké fóliované, ale aj napríklad biele striekané. V každom prípade ide o dvere plné, bez presklenia či iného doplnkového materiálu.

Protipožiarne dvere interiérové majú teda špecifickú konštrukciu a materiál, ktorý bráni rýchlemu šíreniu požiaru. Zákon presne špecifikuje, kde je ich inštalácia potrebná, ide napríklad o dvere na miestnosti s kotlom na tuhé palivo. Častokrát sa umiestňujú aj ako vchodové dvere práve kvôli svojim vlastnostiam zaručujúcim vyššiu bezpečnosť. Interiérové protipožiarne dvere sa najčastejšie vyrábajú v dvoch prevedeniach:

      dvere s požiarnou odolnosťou 30 minút

      dvere s požiarnou odolnosťou 45 minút

Protipožiarne bezpečnostné dvere môžu byť osadné v kovovej alebo špeciálnej protipožiarnej obložkovej zárubni. Hrúbka dverí predstavuje 40mm, je tvorená masívnou drevenou konštrukciou, opláštená HPL živičnou doskou z obidvoch strán. Na povrchu sa nachádza fólia so zvýšenou oteruvzdornosťou, prípadne farebný nástrek.